Rzeki, stawy, jeziora i potoki – wszystkie z nich mają różne nazwy, ale wszystkie tak samo zawierają wodę. Tak jak religie – każda z nich zawiera część prawdy. Muhammad Ali

Środkowa trójkąta

Środkową trójkąta nazywamy odcinek łączący wierzchołek trójkąta ze środkiem przeciwległego boku.

Środkowe przecinają się w punkcie \(S\), który nazywany jest środkiem ciężkości trójkąta. Punkt \(S\) dzieli każdą ze środkowych na dwie części, z których odcinek łączy wierzchołek z punktem \(S\) jest dwa razy dłuższy od pozostałej części tej środkowej (środek ciężkości dzieli każdą środkową w stosunku 2:1).

Wzór na długość środkowej trójkąta opadającej na bok \(c\) ma postać:

\(m_a = \dfrac{1}{2} \sqrt{2(b^2 + c^2) - a^2}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(m_a\) - środkowa trójkąta

\(a, b, c\) - długości boków trójkąta


Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na http://e-korepetycje.net/