Rzeki, stawy, jeziora i potoki – wszystkie z nich mają różne nazwy, ale wszystkie tak samo zawierają wodę. Tak jak religie – każda z nich zawiera część prawdy. Muhammad Ali

Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe

Dowolny ułamek dziesiętny można zamienić na ułamek zwykły. Zamiana polega na wpisaniu ułamka bez przecinków do licznika, natomiast do mianownika wstawiamy potęgę liczby 10, 100, 1000, etc. Ilość zer musi być równa ilości miejsc po przecinku danego ułamka.

Przykład:
\(0,3=\dfrac{3}{10}\)

\(0,45=\dfrac{45}{100}\)

\(2,13=\dfrac{213}{100}\)

\(0,958=\dfrac{958}{1000}\)

\(0,54343=\dfrac{54343}{100000}\)

Bardzo często, po zamianie powinno się skrócić taki ułamek.

Przykładowe zadanie

Zad. 1)
Zamień ułamek dziesiętny na ułamek zwykły.

a) \(0,13\)

b) \(0,034\)

c) \(2,0105\)

d) \(34,01\)

e) \(0,900\)      Zobacz rozwiązanie