Prawdziwa miłość nie ulega zobojętnieniu, cała jest z ducha, więc nie stygnie. Wiktor Hugo

Zdarzenie niemożliwe


Zdarzenie niemożliwe – inaczej nazywane zbiorem pustym, oznaczane jako ∅, jest to szczególny element rodziny zdarzeń (przestrzeni zdarzeń), jest ono związane z zdarzeniem losowym, któremu nie sprzyja żaden z wyników doświadczenia.

Przykład

W trzykrotnym rzucie kostką, zdarzenie A – suma oczek będzie mniejsza od 2. W tym przypadku minimalna suma oczek w trzykrotnym rzucie kostką wynosi 3, więc zdarzenie A jest zdarzeniem niemożliwym, bo żaden z wyników nie sprzyja temu zdarzeniu, można też zapisać, że A=∅.


Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na http://e-korepetycje.net/