Im wrażliwszy się stajesz, tym bardziej poszerza się twoje życie. Osho