Tak okropnie, tak szalenie, tak nieprzytomnie jestem szczęśliwa i tak wspaniale, wspaniale, wspaniale jest żyć! Astrid Lindgren

Czynniki międzygrupowe


Czynnikiem międzygrupowym określa się taką zmienną, która różnicuje badane grupy, przypadki, obserwacje.

Przykład 1:
 

Lekarz chciał sprawdzić, czy 13-latkowie, 14-latkowie i 15-latkowie różnią się między sobą pod względem wagi. 
Można zatem powiedzieć, że czynnikiem międzygrupowym jest wiek badanych osób

Przykład 2:
 

Badacz chciał sprawdzić, który lek jest najbardziej skuteczny. W tym celu sprawdził skuteczność leku z firmy A, z firmy B oraz z firmy CCzynnikiem międzygrupowym jest tutaj rodzaj firmy produkującej dany lek Czynnik międzygrupowy to taka zmienna, która różnicuje nam badane grupy, według której klasyfikujemy badane grupy. 

Masz problem z analizą statystyczna? Przejdź TU!