Każdy uśmiecha się w tym samym języku.

Efekty psychoimmunologii

Umysł świadomy własnego potencjału psychoimmunologicznego zachowuje spokój. Umysł przestaje być targany przez obawy, ponieważ wyklucza on ją ze swojego umysłu, przyjmując pozytywny komunikat.

Spokojny umysł doświadcza radości, ponieważ jest pewny własnego potencjału psychoimmunologicznego, a zatem jest świadomy tego, że jest on zdrowy. To prowadzi do poczucia szczęścia, radości. Umysł pozbawiony obawy przepełniony zostaje radością, ponieważ czuje się bezpieczny. Co więcej, świadomość własnego potencjału psychoimmunologicznego pociąga za sobą dzielenie się tym z innymi umysłami, co skutkuje budzeniem się świadomości własnego potencjału psychoimmunologicznego u innych. Uświadomiony umysł z łatwością dzieli się z bliskimi świadomością posiadania własnego potencjału. Wiara w przekazywany komunikat pociąga za sobą również dzielenie się spokojem pomiędzy umysłami. Dzięki temu osoba widzi, że zarówno on jak i inne osoby uświadamiają się wspólnie do świadomości wspólnego zdrowia. To budzi wielką radość.

Efektem psychoimmunologii jest również poczucie wolności umysłu, ponieważ postrzega on własne zdolności psychoimmunologiczne, które są skuteczne i zawsze dostępne, ponieważ znajdują się w umyśle osoby. To budzi świadomość wolności u osoby, która postrzega własne nieskrępowanie negatywnymi komunikatami, a co za tym idzie odczuwa całkowitą swobodę.

Skutkiem psychoimmunologii jest również poprawa relacji pomiędzy umysłami, ponieważ uświadomiony umysł nie obwiniania innych umysłów, ponieważ obwiniając wprowadzałby do umysłu obawę, co jest sprzeczne ze spokojem, który zakłada uświadomienie. Brak winy skutkuje budzeniem się świadomości miłości pomiędzy umysłami, co skutkuje zaprzestaniem kłótni.

Świadomy umysł to piękny umysł, pełen zgody, pokoju, miłości, wolności, radości i spokoju umysłu.