Każdy człowiek ma swoją cząstkę w duchu świata, łączącym całą ludzkość. Ralph Waldo Emerson