Darząc uśmiechem uszczęśliwiasz serce. Uśmiech bogaci obdarzonego nie zubożając dającego. Wincenty Faber

Kąt pełny

Kąt pełny

Miara kąta pełnego: \(360^o = 2 \pi \: rad = 400^g\)

Kąt pełny jest to kąt, którego ramiona pokrywają się, a jego obszar zawiera wszystkie punkty płaszczyzny.

Jednostki:

\(rad\) - radian

\(g\) - grad, gradus