Kiedy myślę o moim Bogu, moje serce tańczy we mnie dla radości, a wtedy moja muzyka również musi tańczyć. Joseph Haydn

Kąt półpełny

Kąt półpełny

Miara kąta półpełnego: \(190^o = \pi rad = 200^g\)

Kąt półpełny jest to kąt, którego ramiona są półprostymi dopełniającymi się.

Jednostki:

\(rad\) - radian

\(g\) - grad, gradus