Szczęście tylko wtedy jest prawdziwe, gdy się nim dzielimy. Alexander Supertramp

Kąt rozwarty

Kąt rozawarty

Miara kąta rozwartego: \(90^o < \alpha < 180^o\)

Kąt rozwarty \(\alpha\) jest to kąt wypukły większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego.