W chwili, gdy poczujesz w sercu miłość i doświadczysz jej głębi, odkryjesz, że dla Ciebie świat nie jest już taki sam, jak był do tej pory. Jiddu Krishnamurti

Opór elektryczny

Jak najłatwiej zrozumieć, czym jest opór elektryczny?

Prawdopodobnie najłatwiejszym modelem do wyjaśnienia podstawowych zjawisk związanych z prądem jest hydraulika. Jeśli napięcie rozumiemy jako ciśnienie wody w rurach, natężenie jako przepływ (ilość wody przepływającej), to opór elektryczny (inaczej zwany rezystancją) powinno się utożsamić z średnicą rury, z tym, że im większa rura tym mniejszy opór, im mniejsza rura tym większy opór. Przewodniki, które mają duży opór słabo przewodzą prąd i odwrotnie. Im dane urządzenie elektryczne ma większy opór tym trzeba do niego przyłożyć większe napięcie by popłynęła w nim odpowiednia ilość prądu. Najogólniej mówiąc opór elektryczny jest to właściwość materiału lub urządzenia do przewodzenia prądu. Żelazo, miedź dobrze przewodzą prąd, więc mają mały opór elektryczny, natomiast szkło prawie w ogóle nie przewodzi prądu, co oznacza, że ma bardzo duży opór elektryczny. Opór elektryczny od nazwy pojęcia mówi nam jak dany układ opiera się przed przewodzeniem prądu.

Definicja połączona z teorią

Wyjaśniając pojęcie oporu elektrycznego trzeba wyjść od pojęcia impedancja, która jest wielkością zależną od napięcia i natężenia. Impedancja składa się z części rzeczywistej - rezystancji (inaczej opór elektryczny) i części urojonej – reaktancji.  Część urojona impedancji (reaktancja) dla prądu stałego jest równa zero i dla stałego prądu najczęściej się wyjaśnia pojęcie oporu elektrycznego, bo wtedy rezystancja (opór elektryczny) i impedancja są sobie równe. Najczęściej mówi się, że opór elektryczny jest to zdolność materiału do przewodzenia prądu, czyli zgodnie z prawem Ohma jest to stosunek napięcia do natężenia:

\(R=\dfrac{U}{I}\)

gdzie:

\(R\) – opór elektryczny (inaczej rezystancja) [Ω],

\(U\) – napięcie [V],

\(I\) – natężenie [A].

Jednostką oporu elektrycznego jest om [\( \Omega=\dfrac{U}{I}\)].

Należy podkreślić, że rezystancja nie jest wartością stałą dla danego urządzenia, dla np. żarówki nie jest stała i można ją opisać w funkcji np. napięcia (dla małego napięcia żarówka ma mały opór i w miarę zwiększania napięcia opór się zwiększa), jednak dla ułatwienia i potrzeb nauczania uznaje się ją za stałą.

Rezystancja jest stała dla przewodników spełniających prawo Ohma.