Mowa dana nam jest po to, żeby wyrażać myśli. Lucy Maud Montgomery

Procent skumulowany

Procent skumulowany stanowi statystyczną miarę, określającą jaki odsetek osób uzyskał pewien zakres wyników. Procent skumulowany, jak sama nazwa wskazuje jest procentem złożonym z dodawania procentów dla pojedynczych kategorii - kumulacja. Posłużmy się przykładem: 

Analityk sprawdził jaki był rozkład wieku osób badanych w jego próbie badawczej. Uzyskał następujące wyniki: 

do 25 lat - 3 osoby 
26 - 35 lat - 5 osób 
36 - 45 lat - 9 osób 
46 - 55 lat - 6 osób 
powyżej 55 lat - 2 osoby 

Wszystkich badanych osób było 25. Poniżej zaprezentowano rozkład w postaci procentowej 

do 25 lat - 12%
26 - 35 lat - 20%
36 - 45 lat - 36%
46 - 55 lat - 24%
powyżej 55 lat - 8%

Można zatem powiedzieć, że w co piata badana osoba w badaniu była w wieku od 26 do 35 lat. Ta informacja dotyczy zwykłego przedstawienia rozkładu w postaci zwykłego procenta. Jednakże badacza mogłaby również interesować informacja, ile osób w wieku do 35 lat znalazło się w badaniu? Do 35 lat, czyli zarówno z przedziału 26-35 lat oraz do 25 lat. Takich osób w badaniu stanowiło 32%, czyli 12 + 20. Wartości skumulowanego procentu dla naszego przykładu byłyby następujące:

do 25 lat - 12%
26 - 35 lat - 32%
36 - 45 lat - 68%
46 - 55 lat - 92%
powyżej 55 lat - 100%

Posługując się procentem skumulowanym możemy w łatwy sposób (bez dodawania) określić odsetek (procent) osób przyjmujących pewien zakres, licząc od początku do danej wartości. Zatem osób do 55 roku życia było w badaniu 92%. Procent skumulowany dla ostatniej z możliwych kategorii zawsze będzie równy 100% (w tego typu przypadkach) ponieważ "wyczerpuje" on wszystkie możliwe kategorie. 

Procent skumulowany przydatny jest zatem do łatwej i szybkiej ocenie rozkładu cechy, grupy. W przypadku małej liczby kategorii w szybki sposób możemy sami policzyć (dodać) odpowiednie procenty. Jednakże gdybyśmy mieli o wiele więcej kategorii (np. wiek nie w przedziałach lecz w dokładnych liczbach) czynność ta nie byłaby aż tak łatwa i szybka. Oczywiście, procent skumulowany w prezentowaniu wyników ma sens wtedy, gdy możemy uporządkować wartości od najmniejszej do największej, jak w przypadku wieku. W przypadku, gdy mamy do czynienia ze skalą nominalną użyteczność tej miary spada. Procent skumulowany nie dostarczy nam również informacji ze "środka" skali. Gdyby interesowała nas informacja jaki odsetek osób był w wieku od 26 do 55 lat (wracając do naszego przykładu) to procent skumulowany nie odpowiedziałby na to pytanie.

Procent skumulowany jest miarą bardzo często podawaną w programach statystycznych, przy analizowaniu częstości poszczególnych odpowiedzi - rozkładu wartości zmiennych. 

Masz problem z analizą statystyczna? Przejdź TU!