Rzeki, stawy, jeziora i potoki – wszystkie z nich mają różne nazwy, ale wszystkie tak samo zawierają wodę. Tak jak religie – każda z nich zawiera część prawdy. Muhammad Ali

Pytania badawczePytania badawcze stanowią meritum nauki. Pytania te badacze stawiają sobie, gdy nurtuje ich problem badawczy. Dla przykładu: Czy rzeczywiście kobiety są bardziej opiekuńcze od mężczyzn. Na podstawie pytań badawczych konstruuje się hipotezy badawcze. 

Następująca kolejność powinna być zachowana:

1. Problem badawczy

2. Pytania badawcze

3. Hipotezy badawcze

Pytania zazwyczaj są bardziej ogólne niż hipotezy i nie powinny mieć charakteru operacyjnego.

Masz problem z analizą statystyczna? Przejdź TU! 

Dla przykładu: 

charakter operacyjny: czy uczniowie z klasy Vd mają wyższe wyniki w teście inteligencji niż uczniowie z klasy Va? 
charakter ogólny: czy uczniowie z klasy Vd mają wyższy iloraz inteligencji niż uczniowie z klasy Va?