Radość jest potrzebą, siłą i wartością życia :) Johannes Kepler

Reakcja na myślowe sygnały zaczepne

Każdy sygnał zaczepny pochodzi z błędnej myśli, co zostało przedstawione we wcześniejszym artykule. Przyjęcie błędnej myśli o zagrożeniu skutkuje postrzeganiem objawów choroby. Sprowadzenie całej kwestii zdrowia do postrzegania błędnych myślowych sygnałów zaczepnych świadczy o postępie. Na dalszym etapie umysł uczy się nie przyjmować błędnych myśli poprzez identyfikację ich, kiedy przychodzą do świadomości i wyborze w zamian myśli poprawnych.

Myśli lękowe mogą pochodzić zarówno z wewnątrz umysłu jak również na zewnątrz umysłu. Nie jest to istotne skąd ta myśl pochodzi. Nie należy obwiniać postrzeganego źródła negatywnej myśli, ponieważ samo obwinianie powoduje, że przyjmuje się zagrożenie jakby kuchennymi drzwiami.

Należy zaznaczyć, że obwinianie świadczy o tym, że umysł przyjął negatywną myśl, a zatem ma za co winić. Taki proces myślowy jedynie odsuwa od przyjęcia pozytywnej myśli. W tym przypadku myśl o zagrożeniu nie została odrzucona lecz nieco zniekształcona i podana na inny sposób.

Można powiedzieć, że myślowe sygnały zaczepne stanowią dla uczących się miejsce nauki umiejętności psychoimmunologii, świadomości bycia zdrowym poprzez odrzucenie błędnych osądów.

Forma takich sygnałów może być różna, w zależności od światopoglądu danej osoby. Charakteryzuje je jednak treść, czyli podanie komunikatu o zagrożeniu w jakiś sposób.

Przykład:

"Dziś w autobusie pewna osoba nakasłała na mnie. Nie wyglądała zbyt dobrze, może mnie zaraziła czymś?"

Sytuacja zmienia się w zależności od naszej reakcji na ten komunikat. Reakcja zawiera zarówno myśli jak i następstwa tych myśli, czyli reagowanie tak, jakbyśmy wierzyli, że może być on prawdziwy. Albo uznajemy go za fałszywy i przyjmujemy poprawny komunikat: jestem zdrowy, jestem zdrowa, albo częściowo wierzymy, że może być on prawdziwy i wpadamy w pułapkę negatywnego komunikatu. Na szczęście z pułapki wychodzi się bardzo prosto, poprzez ponowne przyjęcie pozytywnego komunikatu.

Prawidłowe przyjęcie pozytywnego komunikatu oznacza nie przyjęcie komunikatów negatywnych. Obydwu komunikatów naraz przyjąć nie można ponieważ się wzajemnie wykluczają, a więc są dwie możliwości: albo uznać, że jest się zdrowym i cieszyć się życiem albo na podstawie fałszywego komunikatu wierzyć w zagrożenie i tym samym leczyć się z komunikatu, który sami przyjęliśmy do umysłu.