Moja i Twoja nadzieja pozwoli uczynić nam cuda. Zjednoczeni artyści.