Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli. Marek Aureliusz

Środek symetrii

Środek symetrii figury jest to punkt względem którego figura ta jest do siebie środkowosymetryczna. Figura taka, gdy zostanie obrócona o 180o wokół swojego środka symetrii nałoży się na siebie. Figura, która posiada środek symetrii nazywamy środkowo-symetryczną.

Jeżeli \(S_O(f) = f\), to punkt \(O\) nazywamy środkiem symetrii figury \(f\).

Przykłady figur posiadających środek symetrii:
  • prostokąt,
  • kwadrat,
  • sześciokąt foremny,
  • koło,
  • okrąg,
  • prosta.

Przykłady figur nieposiadających środka symetrii:

  • trapez,
  • trójkąt,
  • pięciokąt foremny.