Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić. To, co nierzeczywiste, nie istnieje. Na tym polega pokój Boga. Kurs Cudów

Środkowa trójkąta

Środkową trójkąta nazywamy odcinek łączący wierzchołek trójkąta ze środkiem przeciwległego boku.

Środkowe przecinają się w punkcie \(S\), który nazywany jest środkiem ciężkości trójkąta. Punkt \(S\) dzieli każdą ze środkowych na dwie części, z których odcinek łączy wierzchołek z punktem \(S\) jest dwa razy dłuższy od pozostałej części tej środkowej (środek ciężkości dzieli każdą środkową w stosunku 2:1).

Wzór na długość środkowej trójkąta opadającej na bok \(c\) ma postać:

\(m_a = \dfrac{1}{2} \sqrt{2(b^2 + c^2) - a^2}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(m_a\) - środkowa trójkąta

\(a, b, c\) - długości boków trójkąta