Rzeki, stawy, jeziora i potoki – wszystkie z nich mają różne nazwy, ale wszystkie tak samo zawierają wodę. Tak jak religie – każda z nich zawiera część prawdy. Muhammad Ali

Wysokość trójkąta

Wysokością trójkąta nazywamy odcinek łączący wierzchołek trójkąta i rzut prostokątny tego wierzchołka na prostą zawierającą przeciwległy bok. Każdy trójkąt ma trzy wysokości. Proste, w których zawierają się wysokości trójkąta, przecinają się w jednym punkcie, który nazywamy jest ortocentrum trójkąta.

W trójkącie ostrokątnym punkt P przecięcia się wysokości leży wewnątrz trójkąta.

W trójkącie prostokątnym punkt przecięcia się wysokości pokrywa się z wierzchołkiem kąta prostego.

W trójkącie rozwartokątnym proste zawierające wysokości przecinają się w punkcie P nie należącym do trójkąta.