Nigdy nie zestarzeje się serce, które kocha. Sokrates