Nie troskajcie się, nie dajcie ogarnąć zwątpieniu, bo będzie z wami Jego łaska, ona was ustrzeże. Maria Magdalena

Zdarzenie pewne


Zdarzenie pewne – szczególny zbiór rodziny zdarzeń (przestrzeni zdarzeń), jest ono związane z zdarzeniem losowym, któremu sprzyjają wszystkie wyniki doświadczenia losowego. Określane jest symbolem Ω (czyli zbiór wszystkich wyników doświadczenia).

Przykład

W trzykrotnym rzucie kostką, zdarzenie A – suma oczek będzie większa niż 2. Wszystkie zdarzenia elementarne sprzyjają zdarzeniu losowemu A, ponieważ minimalna suma oczek na trzech kostkach wynosi 3. Więc zdarzenie A jest pewne, można też zdarzenie zapisać jako A = Ω.