Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Nie martw się :) Niektóre sprawy nie są aż tak istotne, jak się niekiedy wydają.

Home banking

Home banking, czyli bankowość domowa, to obsługa rachunków bankowych przez modem elektroniczny za pomocą specjalnego oprogramowania. Innymi słowy: Home banking umożliwia komunikację oraz przepływ informacji i dyspozycji pomiędzy bankiem i klientem, np. poprzez pocztę elektroniczną. Oznacza funkcjonowanie systemów obsługi klientów indywidualnych w miejscu zamieszkania i wykonywanie operacji finansowych za pomocą np.komputera domowego (lokat środków, stałych zleceń) oraz funkcjonowanie systemów obsługi przedsiębiorstw w ich siedzibie i wykonywanie operacji finansowych za pomocą np. komputera firmowego (przelewów). Home banking jest obecnie jedną z podstawowych i najprostszych form bankowości elektronicznej.

W Polsce home banking wprowadziły najpierw filie banków zagranicznych tj. w 1992 roku Citibank Poland S.A., a rok później ING Bank i INP Bank. W 1993 roku usługi home bankingu zaczęły oferować również banki polskie, tj.: Bank Rozwoju Eksportu S.A. i Kredyt Bank S.A. Obecnie usługi home bankingu dla przedsiębiorstw oraz instytucji są standardem w ofercie handlowej w niemal wszystkich funkcjonujących na polskim rynku bankach.

Home banking był początkowo przeznaczony głównie dla podmiotów gospodarczych oraz zamożnych klientów indywidualnych. W celu sprostania ich zróżnicowanym potrzebom podstawową w usługach home banking stała się więc automatyzacja i sprawna teletransmisja, które przyczyniają się do przeprowadzania operacji na własnym rachunku szybciej, efektywniej i bezpieczniej. Ukazane cechy home bankingu są istotne dla klienta indywidualnego, bowiem wpływają one na oszczędność czasu. Home banking umożliwia klientom np. stały wgląd w dane własnego rachunku bankowego (pozwala to monitorować stan środków i na bieżąco sterować płynnością), umożliwia przeprowadzania operacji (przede wszystkim zleceń płatniczych, lokat terminowych), umożliwia korzystanie z informacji bankowych.

Home banking jako system obsługi klientów indywidualnych może się odbywać zarówno w trybie on-line, tj. w czasie rzeczywistym, jak i off-line, w którym między momentem złożenia zlecenia a realizacją występuje odstęp czasu.

Home banking ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw, bowiem ułatwia im efektywne gospodarowanie zasobami finansowymi bez konieczności umawiania się na wizytę w banku. Zaletą home bankingu jest możliwość łatwego zintegrowania go z systemami księgowości przedsiębiorstwa. Poza tym posiada on wielopoziomowy system zabezpieczeń, który sprawia, że do niedawna był uważany za najlepszy kanał dostępu w przypadku dużych przedsiębiorstw. Jednak od wprowadzenia internetowej bankowości korporacyjnej home banking jest zastępowany nowszymi rozwiązaniami.

Systemy typu home banking są często wykorzystywane do obsługi transakcji masowych i są dostosowywane do indywidualnych potrzeb dużych przedsiębiorstw oraz innych instytucji w celu pełnego zintegrowania ich z wewnętrznymi systemami klientów.

Home banking jest usługą skierowaną do klientów, którym zależy na bardziej rozbudowanych i sprawdzonych rozwiązaniach. Opiera się on na połączeniu komputera klienta z systemem informatycznym banku, a połączenie w home banking odbywa się za pomocą linii telefonicznej (modem użytkownika łączy się z modemem banku) lub specjalnie dzierżawionego łącza. Home banking jako forma elektronicznej komunikacji pojawiła się przed rozpowszechnieniem internetu i funkcjonalnie jest ona zbliżona do bankowości internetowej. Często homebanking jest utożsamiany z bankowością elektroniczną. Jednak obydwie formy różnią się między sobą. W bankowości elektronicznej klient korzysta z takich przeglądarek, jak np. MS Internet Explorer, które są powszechnie stosowane. Umożliwiają one klientowi dostęp przez Internet do konta bankowego bez względu na porę i np. dokonywanie przelewów. Bankowość elektroniczna działa więc w oparciu o standardowe oprogramowanie, które jest wgrywane razem z programem operacyjnym komputera. Natomiast home banking:
  • wiąże się z koniecznością posiadania przez klienta specjalnego oprogramowania, które odpowiada za komunikację z bankiem i którego możliwości determinują zakres możliwych do wykonania operacji,
  • wiąże się z wykorzystaniem wydzielonego kanału komunikacji (np. linia telefoniczna, stałe łącze) zamiast publicznej sieci, jaką jest internet (chociaż nowsze systemy home banking korzystają z internetu jako medium), stąd home banking stanowi bezpieczniejszą dla klienta formę komunikacji elektronicznej,
  • umożliwia klientowi dostęp nie tylko do konta bankowego (tak jak w przypadku bankowości elektronicznej), ale także dostęp np. do kursów walut.
Na polskim rynku wyróżnia się wielu usługodawców typu home banking. Wśród nich wyróżniają się:
  • MultiCash, czyli modułową platformębankowości elektronicznej opartą na ogólnie przyjętych standardach międzynarodowych transmisji danych i formatów plików płatności (jest to program przeznaczony dla średnich i dużych przedsiębiorstw współpracujących z jednym lub kilkoma bankami oraz wymagających np. zintegrowanej łączności, efektywnych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji z zakresu cash managementu, tj. bankowości transakcyjnej).
  • VideoTEL to polski program typu home banking przeznaczony dla przedsiębiorstw i instytucji znajdujący się w ofercie banków od 1996 roku i stanowi on standardowe oprogramowanie instalowane na komputerze klienta banku (możliwość zdalnego korzystania z różnorodnych usług bankowych udostępniana jest klientowi banku poprzez sieć telefoniczną, komputerową lub internet).
Systemy typu home banking są często wykorzystywane do obsługi transakcji masowych i są dostosowywane do indywidualnych potrzeb dużych przedsiębiorstw oraz innych instytucji w celu pełnego zintegrowania ich z wewnętrznymi systemami klientów.