Wolność jest możliwa tylko pomiędzy równymi sobie. Hannah Arendt