Sobie wyświadcza dobrodziejstwo, kto je wyświadcza przyjacielowi. Erazm z Rotterdamu