Wszystko jest powiązane ze wszystkim innym. Leonardo da Vinci