Nie troskajcie się, nie dajcie się ogarnąć zwątpieniu :) Maria Magdalena