Tym, czego uczy Nas Jezus, to przebaczenie. Judasz Iskariota