Bóg nie chce zguby Swego Dziecka :) Abraham

Efekt Dopplera

Efekt Dopplera zjawisko fizyczne polegające na zmianie długości fali odbieranej przez obserwatora powodowanej ruchem źródła fali względem tego obserwatora. Jest to pojęcie pochodzące od nazwiska Christian Andreas Doppler. W Efekcie Dopplera chodzi o to że ruch źródłem powoduje zmianę długości fal, a dokładnie fale będące przed źródłem są krótsze a za źródłem fale są dłuższe.

Przykładem zjawiska Dopplera jest sygnał jadącej karetki i to jak osoby na chodniku słyszą ten sygnał. W przypadku, gdy taka karetka jedzie w stronę pieszego częstotliwość sygnału, jaką on słyszy jest większa od częstotliwości tego dźwięku, gdy karetka go minie i się oddala od niego.

Aby obliczyć częstotliwość sygnału należy skorzystać z wzoru:

\(f=f_0\cdot \dfrac{v}{v-v_0}\)

gdzie:

\(f\) – częstotliwość fali jaką słyszy obserwator,

\(f_0\) – częstotliwość fali wytwarzanej przez źródło,

\(v\) – prędkość fali

\(v_0\) – prędkość z jaką źródło porusza się w stronę obserwatora 

Efekt Dopplera wykorzystywany jest w:

 - astronomii, co pozwala zidentyfikować czy daleko od ziemi jakaś planeta się od nas oddala czy przybliża (zjawisko to dotyczy również fal świetlnych),

 - w radarach pozwalając zidentyfikować kierunek poruszającego się obiektu,

i wielu innych jak np. sygnał ostrzegawczy pojazdów uprzywilejowanych.