Nikt nie jest naprawdę mocny, dopóki nie widzi, jak wszystko może być zabawne. Ken Kesey

Kąt prosty

Kąt prosty

Kąt prosty jest to kątęm płaskim, najłatwiej go wyznaczyć dzieląc kąt pełny (360 stopni) na 4 równe części.

Miara kąta prostego: \(90^o = \dfrac{\pi}{2} rad = 100^g\)

Kąt prosty jest to kąt, który jest połową kąta półpełnego.

Jednostki:

\( ^o\) - stopnie

\(rad\) - radiany

\(g\) - grad, gradus