Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić. To, co nierzeczywiste, nie istnieje. Na tym polega pokój Boga. Kurs Cudów

Prawdopodobieństwo klasyczne


Prawdopodobieństwo klasyczne, prawdopodobieństwo P doświadczeń losowych, w których wszystkie wyniki są jednakowo prawdopodobne można określić wzorem: 

 

\(P(A)=\dfrac{\left | A \right |}{\left | \Omega \right | }\)

Gdzie:

\(\left | A \right |\) – moc zbioru A, (liczba wyników sprzyjających zdarzeniu A)

\(\left | \Omega \right |\) - moc zbioru Ω, (liczba wszystkich możliwych wyników)