Życie jest wspaniałe, należy tylko spoglądać na nie przez właściwe okulary. Alexandre Dumas

Pytania badawczePytania badawcze stanowią meritum nauki. Pytania te badacze stawiają sobie, gdy nurtuje ich problem badawczy. Dla przykładu: Czy rzeczywiście kobiety są bardziej opiekuńcze od mężczyzn. Na podstawie pytań badawczych konstruuje się hipotezy badawcze. 

Następująca kolejność powinna być zachowana:

1. Problem badawczy

2. Pytania badawcze

3. Hipotezy badawcze

Pytania zazwyczaj są bardziej ogólne niż hipotezy i nie powinny mieć charakteru operacyjnego.

Masz problem z analizą statystyczna? Przejdź TU! 

Dla przykładu: 

charakter operacyjny: czy uczniowie z klasy Vd mają wyższe wyniki w teście inteligencji niż uczniowie z klasy Va? 
charakter ogólny: czy uczniowie z klasy Vd mają wyższy iloraz inteligencji niż uczniowie z klasy Va?