Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

"Im wrażliwszy się stajesz, tym bardziej poszerza się twoje życie" OSHO

ADHD


Studium przypadku:

~~~~~~~~

Krzysiek ma 10 lat, jest uczniem czwartej klasy szkoły podstawowej. To jest historia bardzo aktywnego chłopca.

Godzina 7.00, Krzysiek za pół godziny musi wyjść do szkoły. Nie ma dużo czasu. Powoli je śniadanie, jednocześnie przegląda komiks, gra na telefonie komórkowym. Jego mama pyta go, czy jest przygotowany do szkoły, Krzysiek nie słucha. Robi kilka rzeczy naraz, ale na żadnej nie może się skupić. Plecak niespakowany, czas mija. Mama robi mu kanapki do szkoły, szuka książek i zeszytów potrzebnych na lekcje. Wszystko porozrzucane po pokoju, flamastry, podręczniki, więc go pakuje. Jak co rano, sytuacja się powtarza. Pewnie znowu Krzysiek się spóźni do szkoły, jeżeli mama go nie podwiezie. 7.25 a on nie wypił jeszcze herbaty. Wreszcie wsiada do samochodu, mama prowadzi, on zmienia stacje w radiu, gra na komórce, otwiera okno, przygląda się otoczeniu.

Sytuacja w szkole. Krzysiek wbiega do klasy, jednak kilka minut po rozpoczęciu lekcji. Język polski. Nawet nie przeprasza nauczyciela za spóźnienie, biegnie do swojej ławki, po drodze rozrzucając książki innych dzieci. Wyjmuje wszystko, co ma w plecaku, zaczepia kolegów. Nauczyciel zwraca mu uwagę, na chwilę Krzysiek próbuje się skupić, czyta, słucha przez pięć minut. Lekcja go nudzi, więc robi samolocik z kartki papieru i rzuca w kolegów. Upomniany przez nauczyciela przestaje na chwilę. Mija godzina, czas na przerwę. Krzysiek biegnie na korytarz, skacze, chce zachęcić kolegów do zabawy w berka. Koledzy go lubią, choć często męczy ich zachowanie chłopaka. Dzwoni dzwonek, kolejna lekcja. Matematyka, to jedyny przedmiot, jaki Krzysiek lubi, potrafi się skupić na rozwiązywaniu zadania nawet przez kilka minut, często sam się zgłasza do odpowiedzi. Miałby lepsze oceny, gdyby nie zapominał o pracach domowych i nie przerywał wykonywania ćwiczeń w połowie.

Z opisu widać, że Krzysiek jest wyjątkowo aktywny, o wiele bardziej od kolegów. Ma problemy ze skupieniem się na jednej rzeczy, robi kilka rzeczy naraz. Ten zestaw objawów to charakterystyka zespołu nadpobudliwości ruchowej, znanego jako ADHD. W Polsce używa się dwóch nazw określających ten zespół. Nazwa amerykańska, ta najbardziej popularna to właśnie ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Druga nazwa, europejska to zespół hiperkinetyczny lub zaburzenia hiperkinetyczne (Hyperkinetic Disorder). ADHD można podejrzewać, gdy te objawy występują minimum przez pół roku.

Dokładna charakterystyka objawów znajduje się w DSM-IV, czyli klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz w ICD 10- Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.

Na zespół nadpobudliwości w obu klasyfikacjach, składają się trzy czynniki: nadruchliwość, brak koncentracji i impulsywność.

Nadruchliwość to, jak w przypadku Krzyśka, ciągły ruch, bieganie, skakanie, kłopoty z pozostaniem na miejscu, gdy wymaga tego nauczyciel, gadatliwość. Chłopak nie potrafi odpoczywać i spokojnie się bawić, jest w ciągłym ruchu. Dzieci z ADHD nie umieją siedzieć spokojnie, cały czas muszę kopać, machać rękoma, bujać się na krześle itp.

Drugi komponent ADHD to brak koncentracji, czyli kłopoty ze skupieniem się. Dziecko nie potrafi skoncentrować się na jednym zadaniu przez dłuższy czas. Rozprasza się pod wpływem zewnętrznych czynników. Nie zauważa szczegółów. Polega to też na częstym niekończeniu zadań, nawet w sytuacji, gdy potrafi je wykonać (lekcja matematyki). Objawia się głównie "bujaniem w obłokach", co sprawia wrażenie, że dziecko nie słucha, gdy się do niego mówi (jak Krzysiek przy śniadaniu nie zwracał uwagi na mamę). Brak koncentracji to także zapominanie o codziennych czynnościach, nawet tych najprostszych, jak spakowanie plecaka do szkoły. Dziecko unika nielubianych czynności, które wymagają wysiłku umysłowego (np. odrabiania lekcji). Brak skupienia przejawia się też gubieniem przedmiotów.

Impulsywność to inaczej działanie bez zastanowienia. Dziecko od razu, gdy tylko "wpadnie mu pomysł do głowy" go realizuje. Nie zastanawia się nad skutkami. Nie postępuje jak osoba bez zespołu nadpobudliwości. Osoby bez ADHD, gdy przyjdzie im pomysł do głowy, najpierw się zastanowią, czy jest dobry, zrobią tzw. "stop klatkę", pomyślą o skutkach i dopiero podejmą decyzję, czy warto go realizować i jeżeli dojdą do wniosku, że warto, to go wykonują. Natomiast u dziecka z ADHD proces od pomysłu do wykonania jest o wiele krótszy. To po prostu pomysł i natychmiastowa jego realizacja. Nie ma stadiów pośrednich. Impulsywność to kłopoty z zahamowaniem reakcji. Wyrywanie się do odpowiedzi, nawet gdy się jej nie zna, czy odpowiadanie na pytania jeszcze przed ich ukończeniem, kłopoty z czekaniem na swoją kolej w zabawach, problemy z czekaniem na nagrodę, częste przerywanie i przeszkadzanie innym to właśnie przykłady zachowań impulsywnych.

Pierwsze symptomy ADHD pojawić się mogą (jak twierdzi większość źródeł) już przed drugim rokiem życia. Dziecko jest nadmiernie ruchliwe, nadmiernie płaczliwe, drażliwe, potrzebuje mniejszej ilości snu od rówieśników. Najczęściej najłatwiej zauważone zostają, gdy dziecko pójdzie do przedszkola, czy szkoły, wtedy pojawia się więcej problemów. Już można zaobserwować zaburzenia koncentracji uwagi. Gdy dziecko ma więcej obowiązków, musi zajmować się rzeczami, które go nie interesują, jak nauka czy odrabianie lekcji. Dziecko ma trudności w przestrzeganiu obowiązujących reguł i norm panujących w grupie, występują kłopoty w relacjach społecznych. W okresie dojrzewania, na typowe problemy związane z wiekiem dorastania, nakładają się wszystkie trudności wynikające z ADHD. Pojawia się nasilony bunt przeciwko otoczeniu, łamanie norm i zasad, występują problemy emocjonalne, ryzyko depresji jest większe.

Dane wskazują, że ok. 50-70% osób wyrasta z ADHD w dorosłych życiu. Mogą pozostać objawy dekoncentracji, czy nadruchliwości, ale potrafią im przeciwdziałać.

Biorąc pod uwagę statystykę, ADHD występuje u ok. 3- 9% dzieci. Około sześciu razy częściej u chłopców. Dane polskie wskazują, że zespół nadpobudliwości pojawia się u ok. 6% dzieci, u chłopców ok. 9%, u dziewczynek zaś ok. 3%. U chłopców obserwować można głównie nadaktywność i zachowania impulsywne, a u dziewczynek - problemy z koncentracją uwagi.

~~~~~~~~

Rozwiązanie:

Pierwszym krokiem jest odrzucenie nadanej klasyfikacji, która utrudnia naprawę. ADHD nie jest problemem. Problem stanowi klasyfikacja osoby według jakiegoś kryterium. Jeśli obserwujemy kogoś z symptomami opisywanymi w klasyfikacji ADHD i według tego postrzegamy tą osobę to wtedy nadajemy swojemu postrzeganiu osąd, który sprawia, że postrzegamy to, co się wydarza, a w tym przypadku zachowanie jakiejś osoby według tego osądu. Przypinamy "łatkę" i w ten sposób działamy. Odtąd osoba jest "chora" na ADHD.


Więcej o postrzeganiu: http://www.naukowiec.org/blog/postrzeganie_piekna.html

Sprawa wygląda natomiast tak, że problem, który obserwujemy u kogoś, jest również w nas. Osądzamy poszczególne osoby według jakiś osądów, pojęć, które utrzymujemy w swoim umyśle i widzimy wszystko tak, tak założyliśmy, że chcemy widzieć. Poprzez wydany osąd. A zatem rozwiązaniem problemu jest zmiana własnego osądu wobec tej osoby i jej zachowania. Jeżeli nie podkreślamy w kimś pewnego osądu, poprzez to co jej komunikujemy to ta osoba przestaje działać wobec narzuconego na nią schematu. W tej sytuacji korzysta zarówno osoba, która osądziła jak i tak, która została osądzona. Osoba osądzona przestaje być postrzegana poprzez osąd i dostraja swoje zachowanie do osoby, która ją osądza, ponieważ nie jest postrzegana poprzez pryzmat tego osądu.


Drugi krok polega na bezpośredniej relacji pomiędzy dwiema osobami. Negatywne zachowania zanikają wtedy, gdy stosuje się wzmocnienia pozytywne a nie wzmocnienia negatywne. Jeżeli klasyfikujemy kogoś jako osobę "chorą", "nadpobudliwą", "nie umiejącą się skupić" czy "impulsywną" to czy można powiedzieć, że jest to wzmocnienie pozytywne? Wręcz przeciwnie. Osoba została zaszufladkowana i postrzegamy ją poprzez pryzmat tejże szufladki.


Rozwiązanie polega zaś na tym, aby zrozumieć, że problem nie znajduje się w którejś z tych osób, czy to w osobie osądzającej czy też w osobie osądzanej. Problem leży jedynie w relacji pomiędzy tymi osobami, w ich obopólnym postrzeganiu siebie. Jedyne, co w tym przypadku wymaga naprawy to wspólna relacji tychże osób.


Zgodnie z zasadą postrzegania, im sympatyczniej osądzamy drugą osobę tym sympatyczniej postrzegamy ją, a wspólna relacja ulega poprawie. Nie ważne przy tym jest podmiot, który wykona pierwszy ruch zapomnienia osądu. Osoba osądzająca może zaniechać negatywnego osądu, a osoba osądzana może zaniechać negatywnej reakcji na osąd. Wykonanie ruchu skutkuje poprawą postrzegania, a przy tym poprawę relacji, ponieważ zachowanie jednej ze stron skutkuje adekwatną reakcją drugiej strony. Relacja zostaje oczyszczona z poczucia winy.


Aby naprawić relację wystarczy zaniechiwać negatywnej reakcji na postrzegane u kogoś negatywne zachowanie w naszej ocenie. Należy przy tym zaznaczyć, że brak negatywnej reakcji nie oznacza brak reakcji w ogóle. Obserwowane zachowanie w relacji jest kierunkowskazem ku temu, co wymaga poprawy w tej relacji. Reakcja pozytywna może przybierać najróżniejszą formę, adekwatną do danej sytuacji. Pozytywną reakcję charakteryzuje to, że nie obwinia żadnej ze stron, lecz służy obopólnemu zadowoleniu.

Trzecim krokiem natomiast jest wspólna nauka relacji zaniechiwania negatywnego osądu, zarówno na tym polu, jak i w całej relacji pomiędzy dwojgiem osób. Czasem do naprawy pewnej relacji będzie potrzeba jednego gestu (np: rozmowy, wyjaśnienia, niesienia wsparcia, podniesienia na duchu, podziękowania czy też braku reakcji), czasem wielu, z racji jej pokomplikowania. W każdym razie cel jest ten sam, aby oczyścić obopólną relację z toksycznych osądów, tak, aby obu stronom żyło się w niej dobrze.