Kropla miłości znaczy więcej niż ocean rozumu. Blaise Pascal