"Kropla miłości znaczy więcej niż ocean rozumu" Blaise Pascal