Najważniejszym posłannictwem człowieka na ziemi jest nasycenie wszystkiego pierwiastkiem duchowym. Salvador Dali