Kropla miłości znaczy więcej niż ocean rozumu. Blaise Pascal

Kwartyle

Kwartyle dzielą wszystkie nasze obserwacje na cztery równe co do ilości obserwacji grupy (w teorii). 

Kwartyl pierwszy (Q1) dzieli dzieli obserwacje w stosunku 25% - 75%, co oznacza, że 25% obserwacji jest niższa bądź równa wartości I-ego kwartyla, a 75% obserwacji jest równa bądź większa niż wartość I-ego kwartyla

Kwartyl drugi (Q2), inaczej zwany medianą dzieli obserwacje na dwie części w stosunku 50%-50%. Szerzej mediana została opisana w innym artykule - Mediana

Kwartyl trzeci (Q3) dzieli obserwacje w stosunku 75% - 25%, co oznacza, że 75% obserwacji jest niższa bądź równa wartości III-ego kwartyla, a 25% obserwacji jest równa bądź większa niż wartość III-ego kwartyla.


Masz problem z analizą statystyczna? Przejdź TU! 


Można zatem zauważyć, że kwartyle określają nam wartości podziału badanej grupy w założonych proporcjach. Dla mediany określaliśmy tylko punkt podziału dla połowy przypadków, kwartyle dzielą naszą zbiorowość na 4 części: do 25% przypadków, do 50%, do 75% i do 100% (ale oczywiście nie podaje się czwartego kwartyla ponieważ jest to wynik maksymalny i nie stanowi on wartości informacyjnej - 100% osób uzyskało wynik równy bądź niższy od wartość kwartyla IV-ego). Kwartyle dają nam pogląd, w którym miejscu zbiorowości znajduje się dany wynik. 

Przykład:

Jednoroczny Jaś mierzy 78cm. Kwartyl pierwszy w populacji jednorocznych chłopców dla wzrostu wynosi 78cm. Oznacza to, że 75% jednorocznych chłopców ma wzrost równy Jasiowi bądź wyższy.