Tak naprawdę Boga nie należy szukać poza sobą, bowiem on jest w nas, w naszej dobroci, miłości i poczuciu braterstwa. Edward Abramowski

Wywiad
- Co w praktyce sprawia, że lepiej się Ciebie słyszy?

- Pewność co do tego, co mówię. Problem ze wspólną komunikacją polega na pewności z jaką podchodzisz do tej rozmowy. Im bardziej jesteś pewny tym lepiej mnie słyszysz. Po prostu sam podejmujesz decyzję, sam wybierasz czy słuchać czy nie. Im częściej wybierasz rozwiązania, które sugeruje Ci twoje własne ego tym mniej mnie słyszysz, jeżeli częściej wybierasz rozwiązania Twojego Prawdziwego Ja tym lepiej go słyszysz?

- Są przeciwstawne do siebie?

- Całkowicie praktycznie rzecz biorąc. Na każdą sprawę te dwa podejścia reagują inaczej. Twoje Prawdziwe Ja sugeruje Ci prawidłowe rozwiązanie problemu, które Tobie jak i innej osobie obopólnie przysłuży. Ego zawsze kogoś krzywdzi, zawsze jest jakieś wywyższenie czy poniżenie, czy to innej osoby czy też siebie samego. Prawdziwe Ja prowadzi w kierunku świadomości równości między ludźmi. To piękna zasada, której można się trzymać na swojej drodze życiowej. Wszyscy są sobie równi, jeśli patrzymy oczami treści, a nie formy. Nauczanie polega na tym, aby mniej koncentrować swoje postrzeganie w kierunku formy a bardziej w kierunku treści.

- Czym jest zatem ta treść?

- Treść jest nauczana za pomocą formy, lecz forma może jedynie wskazać na nią, podać sposoby na indywidualne osiągnięcie zrozumienia przez istotę, zauważenie treści. Mówiąc praktycznie, treść możemy zobaczyć na różnych formach, wskazującą na to samo.

- Jakiś przykład?

- Weźmy dla przykładu, do czego służy telefon? Przede wszystkim do komunikacji pomiędzy istotami. Cała reszta, czyli forma jest nieistotna, oczywiście może być pomocna pod względem praktycznym, aczkolwiek nie wpływa na samą funkcję treści czyli komunikację między ludźmi. Ten sam przykład możemy zobaczyć u matki tulącej dziecko. Tulenie jest formą komunikacji treści, tak jak telefon. Chodzi o to co się mówi, a nie jak się mówi. Forma przekazu treści może być różna, liczy się treść. Treścią natomiast jest fakt Jedności między wszystkimi istotami. Im bardziej istoty zbliżają się do siebie na poziomie umysłowym tym bardziej kierują się w kierunku swojego Domu.

- A co ze zbliżaniem cielesnym?

- Ciało jest neutralne, może pomagać "sprawie" lub przeszkadzać, wszystko zależy jak je wykorzystamy. Ciało może służyć zaślepianiu faktu Jedności, a może komunikować to innym, w celu faktycznego zbliżenia umysłowego. Nic nie ma złego zatem w kontakcie fizycznym, obojętnie jakiej jest rasy, płci, wyznania itd... wszystkich różnic form. To na poziomie treści nie ma znaczenia. Jeżeli dla Ciebie ma znaczenie to znaczy, że posługujesz się nie treścią, ale formą. W praktyce, jeżeli kochasz wybiórczo to nie kochasz prawdziwie. Zadaniem kontaktu na poziomie ciała jest komunikacja z innymi o prawdzie.

- Ona odbywa się cały czas?

- Dokładnie, komunikacja zachodzi cały czas między istotami, tak naprawdę zachodzi ona jedynie w umyśle, ale do tego wrócimy w innym momencie wywiadu. Nawet jak człowiek oddziela się od społeczeństwa, alienuje to i tak non stop wydaje komunikat - wyalienowałem się. Komunikuje cały czas tylko że jedno i to samo. Alienacja jest bez sensu, aczkolwiek niekiedy jest elementem nauki, jaką człowiek wybiera, aby zrozumieć fakt, że jest ona niepotrzebna. Po prostu niektóre istoty tak skonstruowały swój świat ego, że taka forma alienacji jest dla nich najlepszym nauczycielem, na danym etapie nauki. Jednakże nauka zawsze prowadzi do wniosku o braku alienacji umysłowej. To najważniejszy wniosek - brak alienacji umysłowej. W zrozumieniu tego istota dochodzi sama do wniosku, że alienacja fizyczna nie jest potrzebna, ponieważ ciało jest samo w sobie neutralne i może służyć za sposób komunikacji o treści. Tak było w przypadku Buddy.

- Komunikacja może zatem być poprawna bądź nie.

- Tak, ale należy zrozumieć, że błąd komunikacji nie leży w formie lecz w treści. Znaczy to, że możemy opowiadać o tym samym stosując nieco inną formę komunikacji. Jeżeli treść mylona jest z formą to nie przekazuje się niczego. Nie szkodzi się, ale też się nie pomaga.

- Czyli gadaniem nieprawdy, jakakolwiek ona do końca jest nie robię komuś czegoś złego? Nie mydlę mu oczów?

- Z punktu logicznego wzrostu umysłowego nie jest to możliwe. Nie schodzimy nigdy w dół na swojej drodze. Istoty nie mogą sprowadzać siebie nawzajem na niezrozumienie. Jeżeli ktoś zrozumiał już jakiś przerabiany problem, a dokładniej to brak problemu to nie "zarazi" się nim od innych, po prostu nie uwierzy w niego, stąd właśnie ta niemoc.

- I bardzo dobrze, bo wtedy nigdy byśmy wzrastali.

- Dokładnie, wzrost trwa cały czas, choć można go nie postrzegać. Istoty nie zatracają się, one wzrastają cały czas, wolniej, szybciej, ale wzrastają. To, co robimy tutaj to skracanie czasu potrzebnego na naukę.

- To znaczy?

- Treści można uczyć się na szereg różnych sposobów. Wszystkie potrzebne pomoce naukowe są dostępne dla każdego, w takiej formie, jakiej właśnie potrzebuje. To tylko kwestia czyjejś woli, aby chciał się uczyć. To kwestia decyzji umysłowej. Jeżeli ktoś przyjmie do siebie chęć nauki to już zaczyna się uczyć. Nie należy tutaj mylić z jakimiś obrzędami czy próbami. Nie ma nic takiego, jedynie chęć wyrażona w myślach, aby się uczyć własnego szczęścia.

- I pojawia się głos?

- Nie pojawia się, bo on jest cały czas. Po prostu istota decyduje się świadomie na to, aby go lepiej słyszeć. Głos Prawdziwego Siebie. On zawsze jest, kwestia tego, czy się chce go słyszeć.

- Czy dasz przykład komunikatu, który głosi treść w formie np. wypowiadanego słowa?

- Oczywiście :) na przykład: Kocham Cię, Kocham Nas, Dziękuję, Jesteś Wolny, Nie lękaj się ... to tak z brzegu ;) (śmiech)

 1. Po-moc

  1. Numer
  2. Lecący ptak
  3. Loteria
  4. Podryw
  5. Spacer
  6. Spacer
  7. Plany
 2. Po-moce

  1. Kontynuacja drogi
  2. Najważniejsze słowo kluczowe
  3. A My?
  4. Dwie emocje
  5. Najwyższa cudowność
  6. Most między światami
 3. Strefa Weny

  1. Credo
  2. Dzień drogi
  3. Jamais vu
  4. Carpe Diem
  5. Pachnie beztroską
  6. Czym jest rzeczywisty świat?
  7. Czym jest miłość?
  8. Zwrot ku wolności
  9. Barierki we śnie
  10. Źródło
  11. Cześć :)
  12. Ta chwila
  13. Otwarcie
  14. Kolory podstawowe
  15. Doświadczenie
  16. Wywiad
 4. Wywiad

  1. Wprowadzenie
  2. Wywiad cz.1
  3. Wywiad cz.2
  4. Wywiad cz.3
  5. Wywiad cz.4
  6. Wywiad cz.5
  7. Wywiad cz.6
  8. Wywiad cz.7
  9. Wywiad cz.8
  10. Wywiad cz.9
  11. Wywiad cz.10
  12. Wywiad cz.11
 5. W Stronę Pojednania

  1. Zwycięski remis
  2. Most Bridge
  3. Nasze Wspólne Wsparcie
  4. Odnajdując tożsamość
  5. Postrzeganie piękna
  6. Jesteś zdrowa Jesteś zdrowy
  7. Perpetuum mobile