"Nigdy nie zestarzeje się serce, które kocha" Sokrates

Wywiad- Proszę, podaj jakąś podstawę logiczną do tego...

- Bez przyjęcia podstawy jaką jest Stworzyciel, nauce nigdy nie da się dojść do wyjaśnienia początku wszechświata, zawsze będzie coś, co spowodowało coś innego. Tym samym wyjaśniamy, że czas jest nieskończony, a zatem nie istnieje.

Omówienie:

Nauka próbuje wyjaśnić początek wszechświata. Jednakże w świecie materii, pod jakąkolwiek postacią, nie można całkowicie wyjaśnić początku, ponieważ zawsze będzie coś, co musiało stworzyć to, co ma wyjaśniać. Można powiedzieć, że nauka musiałaby przyznać, że coś powstało z niczego. Nie może tego zrobić, bo aksjomatem nauki jest to, że nic nie może stworzyć czegoś. A zatem jedynym wyjściem dla nauki jest przyjęcie istnienia Stworzyciela.

Nauka, próbując wyjaśnić początek wszechświata za pomocą materii a nie Stworzyciela, robiłaby to w nieskończoność i nigdy by tego nie wyjaśniła. A zatem, nigdy nie będzie mogła wyjaśnić ani początku, ani końca, bo jeśli mogłaby go opisać to nie byłby koniec. A zatem czas pozbawiony jest zarówno początku, jak i końca, a więc jest nieskończony, a zatem nie istnieje, bo żeby czas był czasem musi mieć początek i koniec. Zamiast czasu jest wieczność. Czas staje się nieistotny, ponieważ trwa wiecznie, a więc jest wiecznością.

Można zatem zadać pytanie, kto lub co stworzyło Stworzyciela, ale Stworzyciel stoi poza pojęciami początku i końca, który wytwarza nauka, w celu wyjaśnienia początku, którego nigdy nie było. Stworzyciel jest wiecznością. Bez początku i bez końca.

- Dziękuję :)

 1. Po-moc

  1. Numer
  2. Lecący ptak
  3. Loteria
  4. Podryw
  5. Spacer
  6. Spacer
  7. Plany
 2. Po-moce

  1. Kontynuacja drogi
  2. Najważniejsze słowo kluczowe
  3. A My?
  4. Dwie emocje
  5. Najwyższa cudowność
  6. Most między światami
 3. Wywiad

  1. Wprowadzenie
  2. Wywiad cz.1
  3. Wywiad cz.2
  4. Wywiad cz.3
  5. Wywiad cz.4
  6. Wywiad cz.5
  7. Wywiad cz.6
  8. Wywiad cz.7
  9. Wywiad cz.8
  10. Wywiad cz.9
  11. Wywiad cz.10
  12. Wywiad cz.11
 4. W Stronę Pojednania

  1. Nasze Wspólne Wsparcie
  2. Odnajdując tożsamość
  3. Postrzeganie piękna
  4. Jesteś zdrowa Jesteś zdrowy
  5. Perpetuum mobile