"Pragnienie zjednoczenia się z drugim człowiekiem jest najpotężniejszym dążeniem ludzi." Erich Fromm

Wzór na bezwzględną wydajność kwantową fluorescencji

Wzór na bezwzględną wydajność kwantową fluorescencji  ma postać:

\(\phi_0 =\dfrac{n_E}{n_A}\)

gdzie:

\(\phi_0\) - bezwzględna wydajność kwantowa fluorescencji,

\(n_E\) - liczba kwantów promieniowania wyemitowanego przez roztwór,

\(n_A\) - liczba zaabsorbowanych kwantów promieniowania wzbudzającego.