Tak naprawdę Boga nie należy szukać poza sobą, bowiem on jest w nas, w naszej dobroci, miłości i poczuciu braterstwa. Edward Abramowski

Wzór na całkowite odkształcenie przy szeregowym połączeniu dwóch elementów

Wzór na całkowite odkształcenie przy szeregowym połączeniu dwóch elementów (element Burgersa) ma postać:

\(\gamma=\gamma_1+\gamma_2\)

gdzie:

\(\gamma\) - całkowite odkształcenie elementu Burgersa,

\(\gamma_1\) - odkształcenie elementu Kelvina,

\(\gamma_2\) - odkształcenie elementu Maxwella.