Darząc uśmiechem uszczęśliwiasz serce. Uśmiech bogaci obdarzonego nie zubożając dającego. Wincenty Faber

Wzór na całkowite odkształcenie przy szeregowym połączeniu dwóch elementów

Wzór na całkowite odkształcenie przy szeregowym połączeniu dwóch elementów (element Burgersa) ma postać:

\(\gamma=\gamma_1+\gamma_2\)

gdzie:

\(\gamma\) - całkowite odkształcenie elementu Burgersa,

\(\gamma_1\) - odkształcenie elementu Kelvina,

\(\gamma_2\) - odkształcenie elementu Maxwella.