"W chwili, gdy poczujesz w sercu miłość i doświadczysz jej głębi, odkryjesz, że dla Ciebie świat nie jest już taki sam, jak był do tej pory." Jiddu Krishnamurti

Wzór na ciepło właściwe przy stałej objętości

Wzór na ciepło właściwe przy stałej objętości ma postać:

\(C_v=\cfrac{\Delta U}{n\Delta T}\)

gdzie:

\(C_v\) - ciepło właściwe przy stałej objętości \([\cfrac{J}{mol\cdot K}]\),

\(\Delta U\) - przyrost energii wewnętrznej gazu \([J]\),

\(n\) - ilość gazu \([mol]\),

\(\Delta T\) - przyrost temperatury \([K]\).