"Temu, co rzeczywiste, nie można zagrozić. To, co nierzeczywiste, nie istnieje. Na tym polega pokój Boga." Kurs Cudów

Wzór na ciśnienie cząstkowe

Wzór na ciśnienie cząstkowe ma postać:

\(p_i=px_i\)

gdzie:

\(p_i\) - ciśnienie cząstkowe \(i\)-tego składnika \([\dfrac{N}{m^2}]\),

\(x_i\) - ułamek molowy \([-]\),

\(p\) - ciśnienie mieszaniny \([\dfrac{N}{m^2}]\).