Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Antoine de Saint-Exupery

Wzór na czas opóźnienia

Wzór na czas opóźnienia ma postać:

\(\lambda=\cfrac{\eta}{G}\)

gdzie:

\(\lambda\) - czas opóźnienia \([s]\),

\(\eta\) - parametr reologiczny charakteryzujący element lepki \([Pa\cdot s]\),

\(G\) - moduł sprężystości \([Pa]\).