"Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu." Antoine de Saint-Exupery

Wzór na dipol indukowany

Wzór na dipol indukowany ma postać: 

\(\mu=q\cdot l\)

gdzie:

\(\mu\) - moment dipolowy \([C\cdot m]\),

\(q\) - ładunek dipola \([C]\),

\(l\) - odległość między dipolami \([m]\).