Najpiękniejszy dar to przebaczenie. Tam, gdzie nie chce się przebaczyć, od razu powstaje mur. Od muru zaś zaczyna się więzienie. Phil Bosmans

Wzór na długość konturową (hydrodynamiczną)

Wzór na długość konturową (hydrodynamiczną) ma postać:

\(L=nl\)

gdzie:

\(L\) - długość konturowa (hydrodynamiczna) \([m]\),

\(n\) - ilość wiązań w łańcuchu \([-]\),

\(l\) - długość wiązania \([m]\).