"Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu." Antoine de Saint-Exupery

Długość konturowa (hydrodynamiczna) w łańcuchu swobodnie połączonych segmentów

Długość konturowa (hydrodynamiczna) w łańcuchu swobodnie połączonych segmentów wyrażona jest wzorem:

\(L=Na\)

gdzie:

\(L\) - długość konturowa (hydrodynamiczna) \([m]\),

\(N\) - ilość segmentów Kuhna w łańcuchu \([-]\),

\(a\) - długość segmentu statystycznego (sementu Kuhna) \([m]\).