Rzeki, stawy, jeziora i potoki – wszystkie z nich mają różne nazwy, ale wszystkie tak samo zawierają wodę. Tak jak religie – każda z nich zawiera część prawdy. Muhammad Ali

Energia aktywacji przepływu lepkiego

Energię aktywacji przepływu lepkiego można wyznaczyć przekształcając poniższy wzór:

\(\eta=A_{exp} \dfrac{E_{vis}}{RT}\)

gdzie:

\(\eta\) - lepkość zerowa \([Pa\cdot s]\),

\(A\) - stała \([Pa\cdot s]\),

\(E_{vis}\) - energia aktywacji przepływu lepkiego \([\frac{J}{mol}]\),

\(R\) - stała gazowa, \(R=8,31434 [\frac{J}{mol\cdot K}]\), 

\(T\) - temperatura \([K]\).