W chwili, gdy poczujesz w sercu miłość i doświadczysz jej głębi, odkryjesz, że dla Ciebie świat nie jest już taki sam, jak był do tej pory. Jiddu Krishnamurti

Wzór na energię potencjalną elektronu

Wzór na energię potencjalną elektronu ma postać:

\(E_p = - \dfrac{Z e^2}{4 \pi \varepsilon_0 r}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(E_p\) - energia potencjalna elektronu \([\dfrac{C^2}{\frac{F}{m}} = \dfrac{C^2}{F} = \dfrac{A^2 \cdot s^2}{1} \cdot \dfrac{kg \cdot m^2}{s^4 \cdot A^2} = \dfrac{kg \cdot m^2}{s^2} = J = 0,62415 \cdot 10^{-19} eV]\)

\(Z\) - liczba atomowa \([-]\)

\(e\) - ładunek alementarny, \(e =1,6021917 \cdot 10^{-19} \: C\)

\(\varepsilon_0\) - przenikalność elektryczna próżni,  \(\varepsilon_0 = 8,8542 \cdot 10^{-12} \: \dfrac{F}{m}\)

\(r\) - promień orbity (odległość elektron - jądro) \([m]\)

Dla atomu wodoru Z=1 i często we wzorach pomija się symbol Z.


Jednostki:

\(m\) - metr

\(C\) - kulombWzór na energię kinetyczną elektronu

Wzór na energię całkowitą elektronu (na n-tej orbicie Bohra)

Wzór na orbitalny moment pędu

Wzór na promień n-tej orbity Bohra

Wzór na prędkość elektronu na n-tej orbicie Bohra

Warunek Bohra dla częstotliwości promieniowania v

Równanie orbity Bohra