Ale najbardziej kocham Cię za to, że jesteś. Grupa Elvis Presley

Wzór na indeks korelacji CI (ocena charakteru chemicznego ropy)

Wzór na indeks korelacji CI (ocena charakteru chemicznego ropy) ma postać:

\(CI=473,7d-456,8+\cfrac{48640}{K}\)

gdzie:

\(CI\) - indeks korelacji \([-]\),

\(d\) - gęstość ropy w temperaturze 15oC \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(K\) - średnia temperatura wrzenia ropy \([K]\).