Nie troskajcie się, nie dajcie ogarnąć zwątpieniu, bo będzie z wami Jego łaska, ona was ustrzeże. Maria Magdalena

Wzór na intensywność fluorescencji

Wzór na intensywność fluorescencji ma postać:

\(I_F=K_FI_0\phi_F\varepsilon cb\)

gdzie:

\(I_F\) - intensywność fluorescencji,

\(K_F\) - współczynnik proporcjonalności, zależny od parametrów pomiarowych,

\(I_0\) - natężenie promieniowania wzbudzającego,

\(\phi_F\) - wydajność kwantowa fluorescencji,

\(\varepsilon\) - molowy współczynnik absorpcji,

\(c\) - stężenie czynnika fluoryzującego,

\(b\) - grubość warstwy absorbującej.