"Kiedy szukałem i odnalazłem, ciągle Cię kocham" Queen/These Are The Days of Our Life

Wzór na liczbę elektronów walencyjnych

Wzór na liczbę elektronów walencyjnych ma postać:

\(\sum e_v=\sum q_r-q\)

gdzie:

\(\sum e_v\) - liczba elektronów walencyjnych,

\(\sum q_r\) - suma dodatnich ładunków rdzeni,

\(q\) - ładunek bilansowy drobiny.